Biore UV Balloon RUN 2020

| ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

"Run in The Sun" วิ่งท้าแดดไปด้วยกัน ในบรรยากาศการวิ่งตามเส้นทางบอลลูน กับงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ใจกลางเมืองโคราช