Card Image

| สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 5
Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2020

เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลแห่งความรัก พบกับสีสันของบอลลูนและความสวยงามของสวนดอกไม้ ที่ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

Read More
Card Image

| สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

Farm Festival on The Hill 2019

งานเทศกาลต้อนรับฤดูหนาวประจำปีของไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

Read More